Destacats

Identificar-se en Seu electrònica

Per a accedir a la seua informació personalitzada i poder realitzar tràmits que requereixen autenticació, pot fer-ho de dues maneres:

Mitjançant un codi PIN que rebràs en el teu mòbil

Accedir amb PIN

Amb certificat electrònic

Accedir amb certificat

Certificats ACCV DNI electrònic

AVÍS REGISTRE D’ENTRADA

De conformitat amb l’art. 31 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’oficina de registre de l’IMCJB romandrà tancada de l’1 d’agost a l’1 de setembre de 2017 (ambdos inclosos), declarant-se els d’aquest interval com a dies inhàbils a efectes del cómput de terminis..

Tràmits sense autenticació

Instàncies

  • Instàncies i fitxes de l'IMCJB Entrar

Tràmits amb autenticació

  • Registre d'entrada
  • Matrícula cursos 17/18
  • Matrícula Escoles Esportives (a partir del 3 de juliol)
  • Ajudes al transport per a estudiants (consultar estat i descarregar carta de pagament)
  • Espai personal Biblioteca

Informació adicional

És necessari tindre instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader per poder veure, tant la documentació d´'ajuda, como la generada en les gestions (justificants, rebuts, etc.)
Pot descarregar el programa des del següent enllaç: