Perfil de Contractant IMCJB

Des del 05/06/2018 les licitacions es consulten en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Pot consultar les licitacions anteriors en el següent enllaç