Perfil de Contractant

Detalls de licitació

Remodelació Pati de Butaques i Caixa Escènica del Centre Tivoli

Data de publicació: 31/10/2008 0:00:00

Descripció:

Obres de remodelació del Pati de Butaques, substitució del mobiliari existent i replantejament de la sala, segons projecte tècnic. Incloent la millora de determinats elements pertanyents a la Caixa Escènica, control i Il·luminació, inclosa la Cabina de So i de projecció.

Pressupost base de licitació:

Preu Net: - 345.145,76 €

Iva: - 55.223,32 €

Garanties:

Garantia definitiva: 5%

Final de termini: 11/11/2008 0:00:00

Apertura de pliques: 12/11/2008 12:00:00

Anunci:

Títol Descarregar
Adjudicación definitiva Descarregar
Adjudicación provisional Descarregar

Documents en format digital:

Títol Descarregar
Caràtula clàusules administratives Descarregar
Clàusules administratives Descarregar
Mesuraments i pressupost reforma Descarregar