Perfil de Contractant

Detalls de licitació

SERVEI DE GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL LES SITGES DE BURJASSOT EDICIÓ 2014

Data de publicació: 21/03/2014 14:20:00

Descripció:

Servei de gestió, organització i execució del Mercat Medieval Les Sitges de Burjassot edició 2014

Pressupost base de licitació:

9.917,36 Euros
2.082,62 Euros d'IVA

Garanties:

Exempt de garanties

Final de termini: 07/04/2014 13:00:00

Apertura de pliques: 15/04/2014 12:00:00

Anunci:

Títol Descarregar
Anunci Descarregar

Documents en format digital:

Títol Descarregar
Adjudicació Descarregar
Clàusules Administratives Descarregar
Plec Tècnic Descarregar