Perfil de Contractant

Detalls de licitació

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LES CAFETERIES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT

Data de publicació: 18/07/2016 12:51:00

Descripció:

Contractació del servei d'explotació de les cafeteries de l'Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.

Pressupost base de licitació:

Cànon mínim anual: 7.324,00 Euros

Garanties:

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació

Final de termini: 26/07/2016 23:59:00

Apertura de pliques:

Anunci:

Títol Descarregar
Arxiu de l'expedient Descarregar
Resolució Vicepresidència Descarregar

Documents en format digital:

Títol Descarregar
Plec clàusules administratives particulars Descarregar
Plec Tècnic Descarregar