Perfil de Contractant

Detalls de licitació

Servei d'assistència tècnica d'espectacles i activitats culturals: Instalacions de l'IMCJB durant 2009 

Data de publicació: 02/04/2009 0:00:00

Descripció:

Servei d'assistència tècnica d'espectacles i activitats culturals: Instal·lacions de l'IMCJB durant 2009

Pressupost base de licitació:

Preu Net: 66.457,41 €
Iva: 10.633,19 €

Garanties:

Garantia definitiva: 5%

Final de termini: 14/04/2009 0:00:00

Apertura de pliques: 15/04/2009 12:00:00

Anunci:

Títol Descarregar
Anunci adjudicació definitiva Descarregar
Anunci adjudicació provisional Descarregar

Documents en format digital:

Títol Descarregar
Caràtula Clàusules Administratives Descarregar
Clàusules Administratives Descarregar
Plec Tècnic Instal·lacions Descarregar