Perfil de Contractant

Detalls de licitació

Servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut i el servei de direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres d'ampliació i adequació del CC Tívoli - 2ª Fase

Data de publicació: 21/05/2009 0:00:00

Descripció:

Servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut i el servei de direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de les obres d'ampliació i adequació del Centre Cultural Tívoli - 2ª fase.

Pressupost base de licitació:

47.000 Euros i 7.520 Euros d'IVA

Garanties:

Garanties: 5%

Final de termini: 30/05/2009 0:00:00

Apertura de pliques: 20/05/2009 0:00:00

Anunci:

Títol Descarregar
Anunci adjudicació definitiva Descarregar
Anunci adjudicació provisional Descarregar

Documents en format digital: