Política de dades personals

Política de dades personals

L'any 2016, la Unió Europea va aprovar el reglament General de protecció de Dades (RGPD), que és aplicable a partir del 25 de maig de 2018.

En el citat RGPD s'introdueixen diferents principis que amplien les garanties dels ciutadans i introdueixen noves obligacions a considerar quan es registren dades personals en bases de dades tant públiques com a privades.

En l'IMCJB s'ha realitzat el treball de revisió i actualització de tots els elements del procés de gestió de les dades personals que tenen lloc en els serveis que es presta als ciutadans.

A continuació els mostrem el registre d'activitats del tractament en la qual s'inclouen la descripció detallada dels tractaments que es realitzen amb les dades en l'IMCJB i dels seus drets.

Registre d'activitats del tractament

Registre d'activitat dades ciutadans IMCJB

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

El responsable del tractament de les seues dades és l'Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot l'adreça postal de la qual és Calle Mariana Pineda 93-95, 46100 Burjassot. Telèfon de contacte 963160630
Correu electrònic: info@burjassot.org
Seu Electrònica: https://sede.imcjb.net

Delegat de protecció de dades:

Correu electrònic: dpd@imcjb.net

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En l'IMCJB tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar la tramitació del procediment administratiu sol·licitat, l'ús de serveis i activitats del IMCJB i l'enviament d'informació telemàtica, en funció del consentiment que ens haja proporcionat. No elaborarem cap perfil amb les seues dades.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió de l'interessat, o no s'haja realitzat cap operació en els últims 6 anys, sempre que no existisca un procediment administratiu que necessite ser arxivat en compliment de la llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades és la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el consentiment explícit de la ciutadania.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades es compartiran amb l'Ajuntament de Burjassot per al seu ús en les eines compartides d'administració.

No es contempla cap altre tipus de transferència.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Es detallen els drets de la ciutadania en el següent epígraf "Drets de la Ciutadania"

EPÍGRAF INFORMACIÓ BÀSICA
RESPONSABLE Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot.
FINALITAT
 1. Autoritze a l'IMCJB a la Gestió de les meues dades personals incloses en el procediment administratiu sol·licitat mitjançant aquest registre.
 2. Autoritze la inclusió de les meues dades personals en la plataforma de gestió única per a tots els serveis i activitats del IMCJB: activitat cultural i esportiva de l'Ajuntament de Burjassot.
 3. Autoritze expressament a l'IMCJB al fet que m'envie informació de les novetats o esdeveniments de caràcter cultural i esportiu a través de serveis d'Internet.
LEGITIMACIÓ Llei 39/2015 del Procediment Administratiu / Per consentiment exprés.
DESTINATARIS Ajuntament de Burjassot
DRETS Té dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets que s'explica en la informació addicional.

Drets de la ciutadania

La ciutadania, com a titular de les seues dades, pot exercitar davant l'IMCJB els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament dels mateixos.

DRETS DE RGPD En què consisteixen els drets de la ciutadania?
Dret d'accés Al fet que la ciutadania siga informada de:
 • Les finalitats del tractament; categories de dades personals que es tracten i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris.
 • De ser possible, el termini de conservació de les dades. De no ser-ho, els criteris per a determinar aqueix termini.
 • Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se al mateix.
 • Del dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control.
 • Obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.
 • Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les garanties adequades.
 • De l'existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüència d'aquest tractament.
Dret de rectificació Rectificar les dades inexactes, i al fet que es completen les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
Dret de supressió (Dret a l'oblit) Amb el seu exercici l'afectat pot sol·licitar:
La supressió de les dades personals sense dilació deguda quan concórrega algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan haja desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

No obstant açò, es regulen una sèrie d'excepcions en les quals no es procedirà aquest dret.
Dret a la limitació del tractament Permet a l'afectat:
 1. Sol·licitar al responsable que suspenga el tractament de dades quan:
  • S'impugne l'exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable.
  • L'afectat ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l'afectat.
 2. Sol·licitar al responsable que conserve les teues dades quan:
  • El tractament de dades siga il·lícit i l'afectat s'opose a la supressió de les seues dades i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament però l'afectat si els necessite per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Dret d'oposició L'afectat pot oposar-se al tractament:
 • Quan per motius relacionats amb la seua situació personal, ha de cessar el tractament de les teues dades llevat que s'acredite interès legítim, o siga necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan el tractament tinga per objecte el màrqueting directe.